Aspen Aerogels® Nanoteknolojisi nedir?

Aspen Aerogels® batttaniye ürünlerinin "nanoteknolojik" görünüşü, şekilsiz (amorf) silis jel matrisiyle birleşmiş nanometrik ölçekteki boşluklarla ilgilidir. Bu nedenle, Aspen Aerogels®, nanoteknolojiyi "toplam materyalden" ziyade "boş alanlar" ile düşünmüştür. Bu boş alanlar, malzemelerimize eşsiz yalıtım performansı sağlayan ögelerdir.

Aerojelin yapısı, bir nanometreden (10-9 nanometre) daha fazladır. Aerojel yapısının gözenekleri (veya hava boşluğu) nanometrelerin etkisindedir. Buna rağmen, aerojel partiküllerini birleşmiş hallerinden ayırmak, çok büyük boyutta enerji gerektirir.