Aspen Aerogels® Ürünleri Nanopartiküller İçerir mi?

Hayır. En küçük aerojel parçacık boyu, en büyük nanopartikülten 7 kat daha büyüktür. Bu sonuç bağımsız laboratuvar analizleri tarafından onaylanmıştır.

Nanopartiküllerle ilgili olarak olarak, "dağılabilen partiküller iki veya üç boyuta sahip" ve "1 nanometreden daha büyük, 100 nanometreden daha küçük" kriterleri kabul edilir. 5 farklı aerojel tozu, Malvern® Mastersizer 2000 LASER diffractor kullanan bağımsız bir laboratuvar tarafından test edilmiştir. Analiz edilen hiçbir numunede 710 nanometreden küçük partiküle rastlanmamıştır. Öyle ki, en küük aerojel partikül boyunun, en büyük nanopartikülden 7 kat daha büyük olduğu tespit edilmiştir.