Aerojel Tozuna Maruz Kalmanın Sınırları Nelerdir?

Amorf (Şekilsiz) silisler için US OSHA standardı: (80 mg/m3)/(%SiO2). Amorf silisler için NIOSH Örneklem Metodu 7501, örneklem içindeki kristalin silis üzerindeki %SiO2 oranını hesaplar. Çünkü, aerojeldeki kristalin silis oranı %0'dır, OSHA'nın Aerojele için geçerli parçacık limitleri ise 15 mg/m3 (Toplam toz) ve 5 mg/m3 (Solunabilir toz) oranındadır. Amerikan Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü'nün amorf silis standardı 6 mg/m3'tür. Alman MAK'ın amorf silis standardı ise mg/m3'tür. (Solunabilir oran).

Amerikan Endüstriyel Hijyenistler Konferansı (ACGIH), her bir maddenin ortaya çıkardığı yetersiz veriden dolayı amorf silis için eşik sınır değerlerini (TLV) 2005 yılında geri çekti. Kristalin silislerle ortak maruz bırakılanlar dahil, geri çekilen ACGIH TLV değerleri: 10 mg/m3 (Toplam toz) ve 3 mg/m3 (Solunabilir toz) idi. Solunabilir ve kötü solunabilir parçacıklara dair ACGIH önerileri, 3 mg/m3 ve 10 mg/m3 altındaki hava konsantrasyonunu koruyor.

Aerojel üretim operasyonları boyunca süren endüstriyel hijyen çalışmalarında, toplam toz konsantrasyon aralığı 0.44 ila 4.6 mg/m3 ve solunabilir toz konsantrasyon aralığı <0.15 ila 1.2 mg/m3 değerleri arasında korunur.